รมว.สน.นร.ระบุบอร์ด อสมท.ต้องพิจารณาตน กรณีบริหารขาดทุนครั้งแรกในรอบ 7 ปี

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ กรณี บริษัท อสมท จำกัด มหาชน ขาดทุน 27 ล้านบาท ครั้งแรกในรอบ 7 ปี ผู้บริหารต้องพิจารณาตนเอง
นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีบริษัท อสมท จำกัด มหาชน ดำเนินการขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยขาดทุน 27 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2551 ซึ่งผู้บริหารของช่องอ้างว่าเป็นเหตุพิเศษนั้น เห็นว่าไม่ใช่เหตุผลที่สมควรกล่าวอ้าง ทั้งนี้ต้องพิจารณาความจริงว่าขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามอำนาจการตัดสินไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล แต่อยู่ที่คณะกรรมการใหญ่หรือ บอร์ด อสมท.ซึ่งต้องรายงานผู้ถือหุ้น และหากผู้บริหารไม่สามารถบริหารให้สถานีฯ มีความก้าวหน้าได้ ก็ต้องพิจารณาตัวเอง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กรณีของ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน คาดว่าไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมจะมีคำตอบ เพราะจะมีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตนในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล อสมท.จะปล่อยให้ อสมท.ตกต่ำไม่ได้ ถ้าหาก อสมท.ตกต่ำลง ภายในสัปดาห์หน้าจะตั้งกรรมการ 9 คนเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว
 
27 มีนาคม 2551 , 16:20 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่