จัดสรรงบประมาณปีละ 300 ล้านพัฒนาโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

  
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงงานปีละประมาณ 300 ล้านบาทเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานทั้งการบริหาร ผลิตภัณฑ์และการตลาด
นางบุญเจือ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในปีหนึ่ง ๆ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ 300 ล้านบาทสำหรับพัฒนาช่วยเหลือโรงงานต่าง ๆ โดยจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา จัดบุคลากรที่มีความรู้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดระบบการบริหารจัดการ และคุณภาพ สนับสนุนการจัดการด้านตลาด รวมทั้งระบบบัญชี อีกทั้งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วประเทศประมาณหนึ่งแสนแห่ง ในจำนวนนี้ร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากเช่นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้การที่จะพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สามารถแข่งขันได้นั้น ต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการที่ดีพอ และมีตลาดรองรับ
 
28 มีนาคม 2551 , 09:47 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่