ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกอำเภอสำรวจแนวเขตป่า ป้องกันการบุกรุกทำลาย

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกอำเภอสำรวจแนวเขตป่า ป้องกันการบุกรุกทำลาย และควบคุมไม่ให้เผาป่าป้องกันมลพิษหมอกควัน สนองแนวพระราชดำริ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมประจำเดือนนายอำเภอที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ แนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถือว่าการปราบปรามผู้บุกรุกทำลายป่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำปิงที่ไปหล่อเลี้ยงประชาชนจำนวนมากถึงภาคกลาง โดยขอให้แต่ละอำเภอไปสำรวจพื้นที่ป่าและแนวเขตป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลาย และควบคุมไม่ให้เผาป่าเพื่อป้องกันมลพิษหมอกควัน รวมทั้งการเผาพื้นที่เกษตรด้วย ล่าสุด 16 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในข้อตกลงแล้ว
สถิติการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 25 มีนาคม 2551 อำเภอฮอดเกิดมากที่สุด 157 ครั้ง พื้นที่ป่า 1,162 ไร่ รองลงมาคืออำเภอดอยเต่า 141 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 1,117 ไร่ และอำเภอเชียงดาว 126 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 1,130 ไร่ รวมพื้นที่ป่าเสียหายจากไฟป่าในห้วงเวลานี้ใน 24 อำเภอถึง 6,667 ไร่
 
28 มีนาคม 2551 , 09:48 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - รักษิณา สวท.เชียงใหม่