กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

  
    แม้ว่าวันเพ็ญเดือนสิบสองได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 แต่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ยังคงไม่จบ ยังมีกิจกรรมในงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ประกอบด้วย
เวลา 08.00 น. งานวัฒนธรรม 6 ชนเผ่า ชมเขาวงกต ประกวดหนูน้อยนพมาศและเทศน์มหาชาติ ณ วัดเจ็ดลิน 09.00 น. งานแสดงวัฒนธรรมและอาหาร 4 ภาค ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานสืบสานตำนานโคมยี่เป็ง ณ วัดอินทขิล งานสืบฮีต สายฮอย ฮอมปอย ไว้สาพระสิริมังคลายี่เป็ง ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เวลา 16.00 น. งานร้อยตำนาน สืบสานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 18.00 น. การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 19.00 กิจกรรมลอยกระทงย้อนเวลา หาวิถีล้านนาไทย ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านญี่ปุ่น การจุดพลุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การปล่อยกระทงสายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงแสงสีเสียงกลางลำน้ำปิง ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และการประกวดเทพียี่เป็ง ณ ข่วงประตูท่าแพ
นอกจากนั้นยังมีการจัดซุ้มประตูป่าที่หน้าวัดต่าง ๆ 13 วัด บนถนนราชดำเนินและถนนท่าแพไว้ให้ได้ชมกันตลอดเวลาอีกด้วย
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม