งานนิทรรศการทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานนิทรรศการทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว มีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือมาแสดงและจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งสมาคมส่งเสริม SMEs ไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ลวดลายผ้าทอของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือให้คงอยู่ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าผ้าไทยเป็นงานหัตถกรรมที่มีการสร้างสรรค์ ถักทอ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ควรค่าแก่การอนุลักษณ์ การจัดงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เปิดตลาดสินค้าใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับนักท่องเที่ยวที่จะนำไปเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์
งานนิทรรศการทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 10 จัดระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -6 เมษายน 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากผู้ผลิตโดยตรงกว่า 300 คูหา งานแนะแนวฝึกอาชีพระยะสั้น นิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ
 
29 มีนาคม 2551 , 14:26 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – รักษิณา สวท.เชียงใหม่