การปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคูเมือง เป็นไปตามที่ขออนุญาตกับกรมศิลปากร

  
     ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ระบุการปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคูเมือง เป็นไปตามที่ขออนุญาตกับกรมศิลปากร ไม่ได้ลุกล้ำโบราณสถาน และส่วนใหญ่จะเสร็จทันเทศกาลสงกรานต์
นายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ พร้อมด้วยร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมีความสงสัยเกี่ยวกับการขุดลอกคูเมืองและปรับภูมิทัศน์โดยรอบว่า เป็นโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 อนุมัติงบประมาณ 63 ล้านบาท โดยบริษัทเชียงใหม่ อนันต์การไฟฟ้า จำกัด เป็นผู้รับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง 30 มิถุนายน 2550- 25 เมษายน 2551 ทั้งพื้นที่ลานประตูท่าแพ และรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยขออนุญาตกรมศิลปากรดำเนินการ 8 งานหลัก ก่อสร้างกำแพงกันดิน ปรับปรุงทางเท้า ปรับภูมิทัศน์ลานท่าแพ ปรับปรุงทางน้ำด้านตะวันออก ก่อสร้างทางจักรยาน เป็นต้น ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ดำเนินการส่วนใหญ่ ยกเว้นการสร้างสันเขื่อนและจุดพักผ่อน นอกจากนี้ได้ขอขุดลอกคูเมืองที่ตื้นเขินอีก 3 ระยะ เพื่อป้องกันตลิ่งพัง เพิ่มประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำรอบคูเมือง ทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามที่ขออนุญาตกรมศิลปากร ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นการสร้างกำแพงคอนกรีตลุกล้ำคูเมืองซึ่งเป็นโบราณสถานนั้น ไม่เป็นความจริง เป็นการดำเนินการตามแบบที่ขอไปเท่านั้น
สำหรับการดำเนินการปรับปรุงทางเท้ารอบคูเมืองนั้นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าจะให้หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนนี้ อีกทั้งติดตั้งป้ายเตือนกรณีสถานที่อันอาจเกิดอันตราย โดยจะปล่อยน้ำให้เต็มคูเมืองให้นักท่องเที่ยวเล่นสงกรานต์ ทั้งนี้ยืนยันน้ำในคูเมืองจะสะอาดและพร้อมสำหรับเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน ส่วนการปรับปรุงคูเมืองนั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
 
29 มีนาคม 2551 , 14:26 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่