ส่งทหารชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังพื้นที่บนยอดดอยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเผาป่า

  
     กองทัพภาคที่ 3 ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ และส่งทหารชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังพื้นที่บนยอดดอยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเผาป่า
พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยภายหลังประชุมเตรียมการรองรับการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่สโมสรค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ว่า เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่บูรณาการทำงาน โดยจะตั้งศูนย์แก้ปัญหามลพิษหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่และให้เฮลิคอปเตอร์ทหารบินสำรวจทุกวัน ขณะเดียวกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะวางกำลังทหารชุดเฉพาะกิจไว้ตามยอดเขาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสังเกตการณ์ป้องกันการเผาป่าในพื้นที่ เริ่มดำเนินการพื้นที่เร่งด่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่ และเชียงราย และขยายผลไปยังทุกพื้นที่ที่มีปัญหา หากตรวจพบมีการลักลอบจุดไฟเผาจะจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีทุกรายฐานทำลายทรัพยากรธรรมชาติและทำลายสุขภาพส่วนรวม
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวในตอนท้ายว่ากองทัพได้ขอความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านแล้วไม่ให้มีการเผา ส่วนที่ปรากฏว่ามีการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามหากสามารถควบคุมไม่ให้เผาในประเทศได้ก็เชื่อว่าจะลดมลพิษหมอกควันได้มาก และคาดว่าสงกรานต์นี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับมาตรการระยะยาวกองทัพภาคที่ 3 จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำโร๊ดแมปทั้งภาคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่า โดยจะส่งทหารเข้าพื้นที่เพื่อไม่ให้บุกรุกป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ และจะขอความร่วมมือผู้ที่เข้าไปบุกรุกก่อนให้ย้ายออกจากพื้นที่
 
29 มีนาคม 2551 , 14:28 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่