เปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มพลังประชาชนเชียงใหม่

  
     กลุ่มพลังประชาชนเชียงใหม่เปิดตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้รับการพัฒนาทั่วถึงทุกพื้นที่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หัวหน้ากลุ่มพลังประชาชนเชียงใหม่ เปิดตัวทีมงานที่เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 42 คน ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนร่วมแสดงตัวให้การสนับสนุน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการเสนอให้ประชาชนเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มนี้คือ การคิดใหม่ทำใหม่ เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ให้เท่าเทียมกัน โดยเริ่มต้นการทำงานด้วยการประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 42 คน ร่วมดำเนินโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สิ้นสุดวาระลงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยระยะแรกได้มีการเตรียมการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 เมษายน 2551 แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง จึงยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ และจนถึงขณะนี้ก็ยังเปิดรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไว้แล้ว
 
30 มีนาคม 2551 , 15:44 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่