เยาวชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ เนื่องจากเห็นผู้ติดเชื้อยังเป็นปกติเพราะได้รับยาต้านไวรัส

  
     ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าการที่ผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสและมีสภาพร่างกายเป็นปกติ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเข้าใจผิดและขาดความตระหนักเรื่องโรคเอดส์
นายสมพล ปัญญาศรีวิชัย ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับที่ค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากภาพที่เห็นขณะนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนมากได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ทำให้ดูเหมือนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนคนปกติ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเข้าไปมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดว่าติดเชื้อเอดส์แล้วไม่มีปัญหาอะไร
ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาจากการประเมินหลังเข้าไปจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนพบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสังคม เช่น รู้จักป้องกันตัวให้ห่างจากโรคเอดส์มากขึ้น
 
30 มีนาคม 2551 , 16:52 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่