กิจกรรมฉลองครบรอบ 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะครบรอบ 36 ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2551 นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมเที่ยวรอบเชียงใหม่ โดยการนำเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตแบบธรรมชาติของเชียงใหม่ เช่น หมู่บ้านม้งดอยปุย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551
และในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551 เช่นกัน ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้เป็นทุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางทันตแพทย์ สำหรับอาคาร 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ชิงถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ยูโฟว์โบว์ลิ่ง ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
นอกจากนั้น ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2551 ยังได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง 36 ปี แห่งปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มองหลังแลหน้าสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ 36 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อนำเสนอพัฒนาการและความเป็นมาของคณะทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0- 5394-4440-1 หรือที่ www.dent.cmu.ac.th
 
30 มีนาคม 2551 , 17:22 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่