แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุ พบพื้นที่วิกฤติต้นน้ำที่ต้องปลูกป่าทดแทนถึง 2 แสนไร่

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุ พบพื้นที่วิกฤติต้นน้ำที่ต้องปลูกป่าทดแทนถึง 2 แสนไร่ โดยกองทัพจะเข้าไปขอความร่วมมืออพยพคนในพื้นที่ที่บุกรุกป่าต้นน้ำออกจากพื้นที่
พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ให้รักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่ กองทัพภาคที่ 3 จะเข้าไปสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมืออพยพคนที่บุกรุกป่าต้นน้ำทั้งหมดออกจากพื้นที่และหาที่อยู่ให้ใหม่ เพื่อรักษาป่าให้สมบูรณ์ ฟื้นคืนระบบนิเวศน์ ทั้งนี้จากข้อมูลที่สำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่านและลุ่มน้ำสาขา มีพื้นที่วิกฤติต้นน้ำที่ต้องเข้าไปปลูกป่าทดแทนถึง 2 แสนไร่ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการโดยดึงภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุน
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวในตอนท้ายว่าในการอพยพคนออกจากพื้นที่นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะหลายคนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามในอดีตเคยอพยพทั้งหมู่บ้านหลายครั้ง โดยหน่วยราชการต้องให้เหตุผลเพียงพอ ซึ่งการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำนั้นเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ และคาดว่าประชาชนจะเข้าใจ
 
31 มีนาคม 2551 , 09:55 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่