กรมทรัพยากรธรณีขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นดาวน์โหลดแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

  
     กรมทรัพยากรธรณีขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นดาวน์โหลดแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม เพื่อความระมัดระวังในการใช้พื้นที่ ป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า ในการเตรียมการรองมือกับภัยดินถล่มนั้น กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มไว้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th ขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อความระมัดระวังในการใช้พื้นที่ กรณีเป็นพื้นที่เสี่ยงมากก็ไม่ควรไปใช้ประโยชน์ เพื่อแจ้งเตือนประชาชน และวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตั้งไซเรนเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด กว่า 4 พันจุดและจะเร่งติดตั้งให้ครบ 6 พันจุดภายใน 2 ปี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นหนึ่งใน 22 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มมาก ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีได้ติดตั้งไซเรนเตือนภัยในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว 420 จุด เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมทรัพยากรธรณีได้จดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อประสานการทำงานแจ้งเตือนภัยเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
1 เมษายน 2551 , 22:43 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่