เทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวรับเทศกาลสงกรานต์
นายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ ปี 2551 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญของคุณค่าศิลปวัฒธรรม และสร้างบรรยากาศรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงกลางเดือนนี้
งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2551 ณ บริเวณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการแสดงและกิจกรรมมากมายจากหลายหน่วยงาน เช่น การแสดงพื้นเมือง การแสดงดนตรี Orchestra และดนตรีลูกทุ่ง เป็นต้น
 
1 เมษายน 2551 , 22:43 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -รักษิณา สวท.เชียงใหม่