ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง เผยการบังคับตรวจเลือดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  
     ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ระบุการบังคับตรวจเลือดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำให้ ผู้ติดเชื้อเอดส์หลายคนสูญเสียโอกาสในการทำงาน
นายสงกรานต์ บุญโย ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชมรมของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในอำเภอเชียงดาว กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการบังคับตรวจเลือดในสถานที่ทำงาน เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผิดกฎหมายและทำให้ผู้ติดเชื้อเอดส์หลายคนที่มีความสามารถต้องออกจากงาน สังคมไม่ยอมรับ ทั้งนี้หากจะมีการตรวจเลือดก็ควรจะเป็นไปโดยความสมัครใจ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถหาทางรักษาได้อย่างทันท่วงทีและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้
ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง กล่าวในตอนท้ายว่า อยากให้สังคมเปิดใจยอมรับผู้ติดเชื้อเอดส์ เพราะยังมีผู้ป่วยเอดส์จำนวนมากที่มีความสามารถในการทำงาน และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพียงแต่เขาเหล่านั้นติดเชื้อ หากสังคมให้โอกาสก็จะทำให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นปกติ ไม่รู้สึกเป็นชนชั้นสองของสังคมเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 
1 เมษายน 2551 , 22:46 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-รักษิณา สวท. เชียงใหม่