ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติโรคเอดส์ เพราะถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพในหลายด้าน

  
     ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ติดเชื้อ HIV เพราะลิดรอนเสรีภาพในหลายๆด้าน และไม่เคยถามถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
นายสงกรานต์ บุญโย ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชมรมของกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ในอำเภอเชียงดาว แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ติดเชื้อ HIV ที่กำลังมีการร่างอยู่ในขณะนี้ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในด้านการศึกษาจะแบ่งแยกเด็กติดเชื้อไปศึกษาแยกต่างหากจากเด็กปกติ หรือแม้แต่การทำงานที่จะมีการจำกัดแผนกที่ให้ผู้ป่วยเอดส์เข้าทำงานได้ในบางแผนก โดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกีดกันและลิดรอนเสรีภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์ อีกทั้งไม่เคยมีการสอบถามความต้องการที่แท้จริงของผู้ติดเชื้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร
ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ยังกล่าวด้วยว่าแม้ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคเอดส์จะได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีการกีดกันอยู่ในหลายๆด้าน จึงอยากจะให้สังคมให้ความเท่าเทียมแก่ผู้ติดเชื้อ และขอให้ภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติด้วย
 
1 เมษายน 2551 , 22:46 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - รักษิณา สวท.เชียงใหม่