เทศบาลนครเชียงใหม่เติมสารส้มลงในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้น้ำใสสะอาดรับเทศกาลสงกรานต์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่เติมสารส้มลงในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้น้ำใสสะอาดรับเทศกาลสงกรานต์ โดยจะเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคด้วย มั่นใจสงกรานต์นี้น้ำในคูเมืองจะสะอาดรับนักท่องเที่ยวแน่นอน
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ออกตรวจติดตามการฉีดพ่นสารส้มลงในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้น้ำในคูเมืองใสสะอาดรองรับการเล่นน้ำสงกรานต์ของนักท่องเที่ยว โดยจะใช้รถน้ำ 30 คัน ทำการฉีดพ่น 2 วัน และน้ำจะตกตะกอนภายในเวลา 4 วัน และในช่วงใกล้วันสงกรานต์ จะเติมคลอรีนลงไปในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ปรับสมดุล ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองโดยกรมควบคุมมลพิษเป็นระยะ เพื่อความมั่นใจในความสะอาดของน้ำที่จะใช้เล่นสงกรานต์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับทางเท้ารอบคูเมือง จะแล้วเสร็จเกือบหมด สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำ 4 จุดรอบคูเมือง ทั้งตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยจะมีซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยและสุภาพ 20 ซุ้ม ปีนี้จะห้ามไม่ให้ขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณคูเมืองโดยเด็ดขาด อีกทั้งจะรณรงค์ให้ผู้ร่วมประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตลอดงานด้วย
 
1 เมษายน 2551 , 22:48 น. , อ่าน 1296  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –รักษิณา สวท.เชียงใหม่