เชียงใหม่เข้มงวดห้ามนำรถบัสขึ้นไปยังเส้นทางที่เป็นภูเขาลาดชันเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เกรงเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ สั่งเข้มงวดห้ามนำรถบัสขึ้นดอยที่มีเส้นทางขึ้นลงเขาลาดชัน ทั้งดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง และสะเมิง พร้อมเตรียมรถโดยสารขนาดเล็กไว้ขนถ่ายนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแล้ว
ในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หยิบยกเรื่องการที่รถโดยสารขนาดใหญ่ หรือรถบัส นำนักท่องเที่ยวขึ้นไปตามเส้นทางที่เป็นเขาลาดชัน เช่น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง หรือเส้นทางสายสะเมิง โดยเฉพาะเส้นทางที่มีการนำขึ้นบ่อยคือเส้นทางสายสะเมิงและวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งล่าสุดได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถบัสนำเที่ยวที่เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ที่ประชุมจึงได้เห็นพ้องกันว่า ควรจะเข้มงวดกวดขันในการห้ามนำรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นไปตามเส้นทางดังกล่าว เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้เพียงครั้งเดียว ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำหรับเส้นทางที่เป็นเขาสูงชันเหล่านั้น ตามปกติก็มีการขอร้องไม่ให้นำรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว แต่ที่ยังมีขึ้นอยู่บ้างก็คือดอยสุเทพและสะเมิง อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง 11-17 เมษายน 2551 ซึ่งจะมีปริมาณรถจำนวนมาก จะไม่ให้นำรถบัสขึ้นไปตามเส้นทางดังกล่าวอย่างเด็ดขาด แต่หลังเทศกาลก็คงจะผ่อนผันให้บ้างเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทางด้านนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในระหว่างที่ห้ามนำรถบัสขึ้นไปตามทางลาดชันโดยเฉพาะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปจำนวนมาก จำเป็นต้องจัดหารถโดยสารมารับช่วงต่อ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดรถโดยสารเหล่านั้น ให้ใช้ความระมัดระวังและให้บริการเป็นพิเศษ เพราะหากมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะยังเสียภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยวอยู่ดี
 
2 เมษายน 2551 , 18:36 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่