นายกรัฐมนตรีเปิดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมจะเปิดให้บริการประชาชนได้ 1มกราคม 2549 เป็นต้นไป

  
     พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องการทำสถานที่ที่สร้างขึ้นโดยควบคู่กับธรรมชาติที่สวยงาม จะให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นป่าในเขตเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ให้มาเยือนเชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่มีชีวิต เร็ว ๆนี้จะมีหมีโคอะล่าจากออสเตรเลียมาอยู่ด้วย อีกทั้งจะจัดสร้างอุทยานช้างไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะทำการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานช้างไทย วัดศรีโสดา น้ำตกห้วยแก้วและอควาเรียมด้วยเคเบิ้ลคาร์ ในอนาคตจะทำรถไฟรางเดี่ยวออกให้บริการประชาชนด้วย โดยทั้งหมดนี้เมื่อสมบูรณ์แบบประมาณปี 2550 แล้วจะเป็นเชียงใหม่เวิร์ลด์ เทียบเท่ากับดิสนี่ย์เวิร์ลด์ นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าจะส่งเสริมเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศอีกหลายเมืองเช่นนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครโดยมีการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและสร้างแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน โดยเชียงใหม่นั้นมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ภูมิประเทศ งานหัตถกรรมพื้นบ้านประกอบกับอากาศที่หนาวเย็น โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปีนับจากนี้ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างทันสมัย หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าชมภายในบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้มีสัตว์ต่าง ๆ กว่า 100 ชนิดนับพันตัว และได้ลอยกระทงที่สวอนเลคภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย
 
, อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่