รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะกรรมการตรวจให้คะแนนการประกวดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยดีเด่น ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่

  
     คณะกรรมการประกวดสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2550 จำนวน 5 คน นำโดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงาน NBT เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้คะแนนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นายรัตนบุรี อติศัพท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการประกวดสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2550 พร้อมคณะกรรมการรวม 5 คน เดินทางมาตรวจให้คะแนนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยนายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียด การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้จากการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดให้มีการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2550 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์ การบริหารสื่อ สมรรถนะผู้บริหาร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2550 ชนะเลิศจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้รับเงินรางวัล 150,000 และ 100,000 บาทตามลำดับ และสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะต้องผ่านการประกวดในระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขตก่อน โดยสถานีที่ชนะเลิศระดับเขตจะได้รับการส่งเข้าประกวดในระดับกรม พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 และ 10,000 บาท ตามลำดับ
 
3 เมษายน 2551 , 11:44 น. , อ่าน 1154  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่