ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ 4 คน เข้ารับรางวัลครุฑทองคำ

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ 4 คน เข้ารับรางวัลครุฑทองคำ ในวันข้าราชการพลเรือน โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2551 ซึ่งได้จัดพิธีที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกข้าราชการที่มีความประพฤติและผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคำ” เกียรติบัตร ประกอบด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเสริม สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ระดับ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางอัญชลีพร พันธุ์พิไล พัฒนาการอำเภอแม่วาง ระดับ 7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง และ นายฉัตรชัย หมวกทอง พนักงานบริการ โรงเรียนวัดร้องอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โดยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ เป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูล และแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อสังคม และประชาชนตามหน้าที่ของข้าราชการ โดยมิหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ
สำหรับข้าราชการทั้งหมดที่เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำและเกียรติบัตร จะมีการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2550 ถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
3 เมษายน 2551 , 23:31 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่