กองทัพบก โดยมีพิธีรับมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 33

  
     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 33 คนเก่าได้เลื่อนเป็นที่ปรึกษากองทัพบก โดยมีพิธีรับมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาให้แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 คนใหม่
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ระหว่างพลตรีณัฐพัชธ์ สมบูรต์ศรี อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งได้เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากองทัพบก อัตราพลโท และพลตรีธงชัย เทพารักษ์ อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ที่มารับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกองทหารเกียรติยศตั้งแถวรอรับในพิธีส่งมอบธงชัยเฉลิมพลและงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ โดยที่ปรึกษากองทัพบกกล่าวว่าการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากข้าราชการทหารในสังกัด ที่มีส่วนผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย และคาดว่าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 คนต่อไปจะสามารถพัฒนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้ยิ่ง ๆขึ้นไป
ด้านพลตรีธงชัย เทพารักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 คนใหม่กล่าวว่าจะสานต่องานเพื่อพัฒนาองค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกองทัพ
สำหรับมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยส่วนภูมิภาค สังกัดกองทัพภาคที่ 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและแม่ฮ่องสอน มีภารกิจหน้าที่รักษาถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริและช่วยเหลือประชาชน
 
3 เมษายน 2551 , 23:32 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – รักษิณา สวท. เชียงใหม่