งานกาดนัดจาวดอยเสาร์นี้ ของเผ่าดาราอั้ง

  
     งานกาดนัดจาวดอยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในวันเสาร์นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่จะนำประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาวดาราอั้ง หรือชาวเขาเผ่าประหล่องมาจัดแสดง
นายภาณุ แสงเทียนหยด ประธานคณะกรรมการจัดงานกาดนัดจาวดอยฯ เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 5 เมษายนนี้ จะมีการจัดงานกาดนัดจาวดอยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 5 ณ บริเวณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้ง สวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้จะเน้นที่เผ่าดาราอั้งหรือชาวเขาเผ่าปะหล่อง ในงานมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชาวดาราอั้ง และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามแบบพิธีของชาวดาราอั้ง นอกจากนี้ยังจะมีการสาธิตการชงชา อันแสดงถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาที่ผูกพันกับชาวดาราอั้งด้วย
สำหรับงานกาดนัดจาวดอยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโตโยต้า เพื่อเป็นเวทีให้ชาวเขาและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงวิถีชีวิตและประเพณีทุกวันเสาร์แรกของเดือน ในงานมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า พืชผัก ผลไม้ และอาหารของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
 
3 เมษายน 2551 , 23:33 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่