เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปอยส่างลอง

  
     เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปอยส่างลอง จรรโลงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ กล่อมเกลาเยาวชนเป็นคนดีด้วยศาสนา
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปอยส่างลองชาวไทยใหญ่ เพื่อให้เยาวชนชายได้เข้าศึกษาธรรมมะ ฝึกสมาธิ จรรโลงพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เป็นประโยชน์ โดยจะบรรพชาสามเณรจำนวน 24 รูป ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2551
นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง กล่าวว่า ต้องการจรรโลงประเพณีบวชลูกแก้ว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่ โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายนนี้ ขบวนแห่ลูกแก้วจะแห่ไปขอสูมาคารวะประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอแม่วาง และในวันที่ 5 เมษายนขบวนแห่ลูกแก้วทั้งหมดจะมาพร้อมกันที่ด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่วางในช่วงเช้าก่อนจะเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีบวชลูกแก้วที่วัดจำลอง ตำบลบ้านกาด สามเณรทั้งหมดจะศึกษาธรรมมะที่วัดจำลองและจะลาสิกขาในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยในวันที่ 5 เมษายนซึ่งเป็นวันบรรพชาสามเณรจะมีการจัดขันโตกและอาหารไทยใหญ่เลี้ยงแขกผู้ไปร่วมงานด้วย
สำหรับประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ นำเด็กชายที่มีอายุครบบวชเข้าบรรพชาสามเณร โดยจะมีการแต่งหน้า แต่งกายพร้อมเครื่อประดับผู้ที่จะบวชลูกแก้ว เข้าขบวนแห่ส่างลองพร้อมเครื่องสักการบูชาแบบไทยใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ บางแห่งจะมีขบวนม้า ขบวนช้างด้วย
 
3 เมษายน 2551 , 23:34 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่