ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าขั้นวิกฤติ

  
     ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าขั้นวิกฤติ มีน้อยที่สุดนับตั้งแต่สร้างเขื่อน ล่าสุดต้องบริหารจัดการเพื่อให้เพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูฝน
นายวัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำน้อยเข้าขั้นวิกฤติโดยมี 56.18 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 263 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุอ่าง โดยนับเป็นวิกฤติสูงสุดนับตั้งแต่สร้างเขื่อน 15 ปี เมื่อทราบปริมาณน้ำในเขื่อน จึงได้มีการประชุมเกษตรกรและผู้นำชุมชนบนสันเขื่อน เพื่อวางมาตรการร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติให้งดปลูกพืชฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามพบว่าได้มีเกษตรกรปลูกพืชถึง 13,000 ไร่ ในขณะนี้ และขอให้ส่งน้ำช่วย เมื่อพิจารณาจากน้ำต้นทุนแล้ว พบว่าขณะนี้เกษตรกรเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง จึงได้เพิ่มน้ำในคลองส่งน้ำไปให้ในปริมาณสูงแค่ปากคลองซอย โดยเกษตรกรจะต้องสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตรเอง และได้ประสานไปยังอำเภอดอยสะเก็ดให้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อนำงบประมาณบางส่วนมาช่วยเป็นค่าน้ำมันสูบน้ำเข้าไร่เกษตรกร สำหรับการส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรในช่วงนี้ได้จัดส่ง 5 วัน ปิด 7 วัน ส่งน้ำทั้งหมด 11 รอบ ขณะนี้จัดส่งไปแล้ว 9 รอบ และจะยุติการส่งน้ำเมื่อข้าวนาปรังเริ่มเก็บผลผลิต คาดว่าเดือนกรกฎาคมฝนน่าจะตกลงมาแก้วิกฤตินี้
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแม่กวงอุดมธารากล่าวด้วยว่าจากปัญหาดังกล่าวได้มีการประสานไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเพื่อจัดทำฝนเทียม อย่างไรก็ตามการทำฝนเทียมนั้นสภาพอากาศต้องเอื้ออำนวย และมีความชื้นเพียงพอด้วย สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารานั้นเก็บน้ำจากลำน้ำแม่กวง อันมีลำน้ำสาขาคือน้ำแม่ลายและน้ำแม่หวาน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 175,000 ไร่
 
3 เมษายน 2551 , 23:46 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – รักษิณา สวท.เชียงใหม่