เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงและทางน้ำ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงและทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงและทางน้ำ บริเวณหน้าโรงแรมริดเจ็ดอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการซ้อมครั้งนี้ได้สมมติเหตุการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากที่สูง ทั้งการสาธิตสัญญาณขอความช่วยเหลือ การช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมไปถึงการใช้รถกระเช้าในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จากหน่วยกูภัยทางน้ำในกรณีที่เกิดการจมน้ำ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมซ้อมแผน โดยนายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ มั่นใจว่า การซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงและทางน้ำในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานต่างๆมีความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคน ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ด้วย
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวตอนท้ายว่า ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจความสะอาดของน้ำในคูเมืองที่จะใช้เล่นสงกรานต์ เพราะได้มีการตรวจสอบคุณภาพตลอดเวลาโดยกรมควบคุมมลพิษ และจะมีการเติมคลอรีนลงไปฆ่าเชื้อโรคก่อนเทศกาลสงกรานต์ด้วย
 
5 เมษายน 2551 , 18:41 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   รักษิณา พวงลำ นิสิตฝึกงานคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ