คาราวานกระเทียมไทยสู่ผู้บริโภค กรมการค้าภายในและ 5 จังหวัดพื้นที่ผลิตกระเทียมภาคเหนือตอนบน ปล่อยคาราวานกระเทียมไทยสู่ผู้บริโภค เพื่อกระจายผลผลิตและแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ นายยรรยงค์ พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานปล่อยคาราวานกระเทียมไทย สู่ผู้บริโภค ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดแหล่งผลิตกระเทียมภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด และสถาบันผู้ปลูกกระเทียม เพื่อพัฒนากลไกตลาดให้สามารถรองรับผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากการประสานกับแหล่งรับซื้อสำคัญ เช่น ตลาดกลางผัก ผลไม้ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และผู้ค้าปลีกรายใหญ่ และโรงงานแปรรูป โดยได้ปล่อยคาราวานกระเทียม 70 คัน ประมาณ 300 ตัน เพื่อกระจายไปยังแหล่งรับซื้อ หลังจากนี้จะประสานผู้ซื้อแต่ละกลุ่มให้เข้ามารับกระเทียมจากสถาบันเกษตรกรที่ได้มีการตกลงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาล อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กระเทียมที่ปลูกในประเทศ 80,000 ตันแห้ง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีกว่า 300,000 ตัน ไม่เพียงพอต่อการบริโภค แต่ที่ผลผลิตราคาตกต่ำเพราะมีการลักลอบนำกระเทียมเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการ กระจายผลผลิตไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุด โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำผู้จำหน่ายรายใหญ่ เข้ามารับซื้อกระเทียมไปจำหน่าย นอกจากนี้ได้ตั้งทีมเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ขอให้ผู้รับซื้อตรวจสอบกระเทียมที่ซื้อ หากลักลอบจะถูกดำเนินคดี
สำหรับต้นทุนการปลูกกระเทียมประมาณกิโลกรัมละ 5.50 บาท ในกระเทียมสด จึงต้องขายให้ได้อย่างน้อยราคา 6 บาทขึ้นไป ขณะที่กระเทียมแห้งราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 11-12 บาท โดยคาราวานกระเทียมแห้งวันนี้จะจำหน่ายในราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม
 
5 เมษายน 2551 , 18:43 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่