แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาบัณฑิตรามคำแหงภาคเหนือ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน

  
     ชมรมมหาบัณฑิตรามคำแหงภาคเหนือ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาบัณฑิตรามคำแหงภาคเหนือ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน นำรายได้ไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยสารเสพติด
ชมรมมหาบัณฑิตรามคำแหงภาคเหนือ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาบัณฑิตรามคำแหงภาคเหนือ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
นายนิมิต วุฒิอินทร์ ประธานชมรมหาบัณฑิตรามคำแหงภาคเหนือกล่าวว่า การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ต่อต้านยาเสพติด รายได้จะนำไปจัดตั้งกองทุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดและการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยสารเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติในขณะนี้ โดยจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในวันที่ 20 เมษายนนี้ ณ ตะวันเซ็นเตอร์ สนามโบว์ลิ่งเชียงใหม่โบว์ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประเภททีม VIP ทีม ละ 2 พันบาท ประเภททีมธรรมดาทีมละ 1 พันบาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ,เชียงใหม่โบว์ ประธานรุ่นหรือตัวแทนรุ่น ชมรมกีฬาโบว์ลิ่งล้านนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5322-6330 และ 0-8153-4454
 
5 เมษายน 2551 , 18:43 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่