ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งทำฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแก้ปัญหาภัยแล้ง

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เร่งทำฝนหลวง เพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงและเขื่อนภูมิพล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการทำฝนหลวง ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน โดยได้เพิ่มเที่ยวบินทำฝนหลวงวันละ 4-6 เที่ยวบินในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้สภาพอากาศกลับสู่ภาวะปกติ รวมไปถึงการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าวิกฤติที่สุด มีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 21 ของความจุอ่างเท่านั้น และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 56 และคาดว่าจะทำฝนหลวงได้อีกครั้งในอาทิตย์หน้า เพราะการทำฝนหลวง ปัจจัยสำคัญคือความชื้นสัมพัทธในอากาศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปรังนั้น ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องน้ำ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นเกษตรกรควรศึกษาเรื่องปริมาณน้ำให้เพียงพอก่อนเพาะปลูกด้วย ไม่เช่นนั้นผลผลิตอาจเสียหายได้
 
5 เมษายน 2551 , 18:44 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   รักษิณา พวงลำ นิสิตฝึกงานคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ