งานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่

  
     งานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่ งานเอกลักษณ์ประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้า โดยมีพิธีเปิดที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ พร้อมขบวนแห่ส่างลองที่ยิ่งใหญ่อลังการ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก โดยประเพณีปอยส่างลองของวัดป่าเป้าจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ทำพิธีบวชส่างลอง 48 องค์ มีการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับครบชุด พร้อมขบวนเครื่องสักการบูชาของชาวไทยใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ ขบวนแห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่สถานที่จัดงานวัดป่าเป้าอันจะเป็นที่บวชเรียนของสามเณรหลังจากเข้าพิธีปอยส่างลองแล้ว นับเป็นเอกลักษณ์ประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับประเพณีปอยส่างลองนั้นเป็นไปตามความเชื่อแต่ครั้งพุทธกาลว่าพระราหูได้ทูลขอพระพุทธเจ้าเพื่อบรรพชา ขณะบรรพชาได้แต่งชุดเจ้าชายน้อยเต็มยศ ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าบุตรชายเมื่ออายุได้ 8 ขวบจะต้องบวชส่างลอง หรือบวชลูกแก้วตามที่ชาวไทยภาคเหนือเรียก จะถือว่ามีอานิสงค์นำมารดาขึ้นสวรรค์ โดยในวันนี้ได้เทศบาลตำบลแม่วางได้จัดพิธีปอยส่างลองอย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน
 
5 เมษายน 2551 , 18:45 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่