ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา มีมติให้กรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถร่วมนครพิงค์เดินรถ จำกัด หลังแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังไม่ได้นานหลายปี

  
     พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตยประธานคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา และคณะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้เดือดร้อนที่ร้องเรียนปัญหาผ่านวุฒิสภา ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน ประเด็นที่หยิบยกมาพิจารณาครั้งนี้ด้วยคือกรณีปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมนครพิงค์เดินรถ จำกัด มีปัญหากับบริษัทนครพิงค์เดินรถ จำกัด โดยผู้ประกอบการเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐในข้อขัดข้องและความไม่ยุติธรรมในข้อสัญญา มีการปิดถนน เดินขบวนประท้วงหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง ที่ประชุมมีมติให้กรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการและยกเว้นภาษีให้รถร่วมที่ร้องเรียนด้วย มติดังกล่าวใช้หลักนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์เข้าไปแก้ไข คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา พร้อมที่จะถูกฟ้องร้องและพร้อมรับผิดชอบทุกกรณี ด้านนายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวยอมรับมติที่ประชุมและพร้อมดำเนินการทันที โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งจราจรจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่