ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุจะเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์เชียงใหม่ อควาเรียม อุทยานช้าง และงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยกระเช้าไฟฟ้า

  
     นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก่อสร้างภายใต้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะนี้พร้อมแล้วสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนั้นได้ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติวิทยาที่สวยที่สุดในภูมิภาคนี้ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสัตว์หายากที่สวยงาม ดำเนินการในรูปแบบกึ่งราชการไม่ได้มุ่งหวังกำไร อย่างไรก็ตามตั้งเป้าภายในปีเดียวจะมีรายได้เกินงบประมาณก่อสร้างอย่างแน่นอน คาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปีละอย่างน้อย 1 ล้านคน ทั้งนี้จะทำการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเข้าด้วยกัน เช่นอุทยานช้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ อควาเรียม งานมหกรรมพืชสวนโลกและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยกระเช้าไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จอีก 1 ปีข้างหน้า วางแผนจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ใช้ตั๋วใบเดียวกันในอนาคต สำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ใช้จะของบสนับสนุนจากรัฐบาลไปอีก 7 ปีๆละ 300 - 400 ล้านบาท และคิดว่าจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้จากการเก็บค่าผ่านประตูจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศรายละประมาณ 400 บาท และนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกรายละประมาณ 200 บาท และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2549 โดยขณะนี้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2549 จะเปิดให้เข้าชมฟรี แต่ในวันที่ 2 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ทางสวนสัตว์ จะเริ่มเก็บค่าบริการบัตรผ่านประตู สำหรับเมนูอาหารในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2549 จะมีการนำเข้าเนื้อม้าลาย ยีราฟ ซึ่งจะเป็นชิ้นๆมาจากต่างประเทศ ส่วนคนไทยจะเป็น เนื้อสุนัข จากจังหวัดสกลนคร แมงกุดจี่ ตั๊กแตนปาทังก้า จากเขมร และยังมีไข่มดแดงด้วย
 
, อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่