วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) จัดงานสมโภช 550 ปี ของสถาปนา มีกิจกรรมอย่างหลากหลายถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) จ.เชียงใหม่ จัดงานสมโภช 550 ปี ของการสถาปนาวัดเจ็ดยอด และ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 60 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2548 เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน เริ่มจัดขบวนบริเวณหน้าวัดพระสิงมหาวิหาร แห่ผ้าไตรพระราชทาน พระไตรปิฎกฉบับล้านนา หน่อพระศรีมหาโพธิ์ พระเจ้า 700 ปี พระเจ้าแก่นจันทร์ และธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก ขบวนแห่ไปสิ้นสุดที่มณฑลพิธีวัดเจ็ดยอด โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีพิธีต่าง ๆ อย่างมากมาย อาทิ พิธีบรรพชาอุปสมบทเยาวชนจำนวน 80 รูป พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และบวงสรวงดวงพระวิญญาณ บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า องค์สถาปนาวัดเจ็ดยอด พิธีมหามงคลสืบชาตาหลวงประจำปีนักษัตร 12 ราศี แบบฉบับล้านนา เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีกวนข้าวมธุปายาส พระสงฆ์ผู้ทรงศาสน์จำนวน 500 รูป ร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการจำลองรูปแบบการสังคายนา เทศน์ 2 ธรรมาสน์เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีแห่งการครองราชย์และพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยทุกคืนขอเชิญพุทธบริษัทร่วมเจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา สวดกัมมัฎฐานแบบล้านนาเพื่อเป็นพุทธบูชา
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่