จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนภายใต้คำขวัญ เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกอย่างหลากหลาย ภายใต้คำขวัญ เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงต่าง ๆ การประกวดมิสเอดส์ การสัมมนาปัญหาเอดส์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก นอกจากนี้มีนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย เช่นเดียวกับที่อำเภอดอยสะเก็ดซึ่งได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกมีการจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านป้องกันโรคเอดส์ เปิดเวทีให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้เสวนาเพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันและอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างไม่มีปัญหา นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ การประกวดร้องเพลง การวาดภาพรณรงค์ป้องกันเอดส์ชิงรางวัล ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกในช่วงเย็นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในงานมีการเดินรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินวงไอน้ำ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริการตรวจเลือด แจกถุงยางอนามัย การให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป สถิติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2531 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ 19,377 คน ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ 8,041 คน
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่