งาน คพอ.กิ๊ฟแฟร์ 2005 ที่เชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว มีสินค้ากว่า 400 รายการที่คัดสรรสุดยอดจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่

  
     นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน คพอ.กิ๊ฟแฟร์ 2005 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 งานดังกล่าวสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน หาช่องทางตลาดสินค้าหัตถกรรมของประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อการแสดงสินค้าส่ง (B to B) ภายใต้ชื่องาน คพอ.ล้านนาสู่สากล การสาธิตทางเทคนิควิชาการอุตสาหกรรม การฝึกอาชีพระยะสั้น การประกวดแข่งขัน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม และ OTOP รวมประมาณ 400 ราย งานจัดระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่าขณะนี้นักธุรกิจจากทั่วโลกให้ความสนใจสินค้าไทย โดยเฉพาะแถบยุโรปและอเมริกา ได้ยื่นข้อเสนอให้ไทยนำสินค้าไปจัดแสดงในงานสำคัญระดับโลกโดยจะลดค่าใช้จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ เช่นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตลาลี เมืองโคโลนจ์ และแฟรงค์เฟิร์ท และเมืองอื่น ๆ อีกหลายเมือง ขณะที่พบว่าผู้ประกอบการไทยอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อภาษาซึ่งต้องเร่งปรับปรุงและจัดทีมทำงานให้เร็วที่สุด
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย