รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้ใช้งบ CEO หากไม่พอให้ร้องขอเพิ่มได้ทันที

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ มอบผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวจำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนภูเขา มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าปาเกอะญอ 13 หมู่บ้าน เผ่าม้ง 2 หมู่บ้านและคนพื้นเมือง 4 หมู่บ้าน รวมกว่าหมื่นคน ส่วนหนึ่งต้องประสบภัยหนาวและมีฐานะยากจน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งสำรวจจำนวนผู้เดือดร้อนและให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ยืนยันจะไม่ให้มีคนหนาวตาย หากที่ใดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน 3 วันให้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทันที โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้งบประมาณ CEO ซึ่งมีจังหวัดละ 50 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากไม่พอให้รายงานและขอเพิ่มจากส่วนกลาง สำหรับปัญหากรณีกรมป่าไม้ได้ประกาศเขตอุทยานทับที่ทำกินเดิมของประชาชนในพื้นที่ประมาณ 3 พันครัวเรือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับที่จะไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขในเร็ววัน
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่