หลายหน่วยงานในเชียงใหม่ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

  
     นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2548 ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และองค์กรพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกแก่ทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กล่าวว่าขณะนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือที่น่าเป็นห่วงคือน้ำท่วม น้ำแล้ง การดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การจัดการปัญหาลุ่มน้ำ รวมทั้งปัญหาที่กำลังเกิดระยะนี้คือมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาป่าหรือเผาขยะ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะเมืองเชียงใหม่-ลำพูนมีสภาพเป็นแอ่งกะทะ กิจกรรมสำคัญในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเสวนาหัวข้อ โฮงงาน ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ ฮื้อสิ่งแวดล้อมดี โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายเยาวชนจาก 6 สถาบันการศึกษาในหัวข้อต้นกล้ารุ่นใหม่ โครงการคลองสวยน้ำใส และนิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่