รัฐบาลจะควบคุมอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 โดยจะควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 456 คนทั่วประเทศ

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมรับมอบนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2548- 4 มกราคม 2549 เป็นช่วง 7 วันอันตราย ที่ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง โดยปีนี้ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 15 โดยจะควบคุมไม่ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิน 8,203 คน และต้องมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 456 คนทั่วประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าในการบาดเจ็บแต่ละครั้งต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 5 หมื่นบาทต่อคน ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมาก ในการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุปีนี้แบ่งเป็นขั้นต่าง ๆ คือขั้นเตรียมความพร้อม 1-16 ธันวาคม 2548 ขั้นปฏิบัติการเข้มข้น 17-28 ธันวาคม 2548 และขั้นดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2548- 4 มกราคม 2549 โดยจะมีการนำระบบการรายงานข้อมูล e-Report และ Service Online ตั้งด่านตรวจ ด่านสกัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น อีกทั้งตั้งจุดพักรถระหว่างทางทุกระยะ
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่