เตรียมเปิดตัวส้มพันธุ์น้ำผึ้งฟ้า ส้มเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง รสชาติหวาน อร่อย คาดว่าจะสามารถครองตลาดส้มของเมืองไทยในอนาคตอันใกล้

  
     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ส้มอินทรีย์วิถีไทย เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลส้มไร้สารพิษ ชุบชีวิตเกษตรกรไทย ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2548 เพื่อส่งเสริมการบริโภคส้มไร้สารพิษ คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภค โดยในงานมีการเปิดตัวส้มชนิดใหม่ พันธุ์น้ำผึ้งฟ้า ซึ่งเป็นส้มที่ผ่านกระบวนการดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษและยาฆ่าแมลง มีรสชาติหวาน หอม ชานนุ่ม ผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายหนึ่งแก่น บุญรอด ผู้อำนวยการศูนย์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองภาคเหนือกล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรประมาณ 112 คน ในอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ได้รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ปลูกส้มพันธุ์น้ำผึ้งฟ้าให้ผลผลิตประมาณ 2 ล้านกิโลกรัมต่อปี ขณะนี้ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่สนใจรักสุขภาพ ไม่มีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิต พื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการเป็นแหล่งปลูกส้มมากที่สุดในประเทศไทย มีประมาณ 8 หมื่นไร่ ผลิตส้มได้ปีละกว่า 400 ล้านกิโลกรัม โดยปีนี้คาดว่าส้มจะออกสู่ท้องตลาดเพียง 300 ล้านกิโลกรัมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนทำให้ผลส้มร่วงจำนวนมาก สถิติการใช้ปุ๋ยประมาณ 1,500 ล้านบาท และใช้สารเคมี 500 ล้านบาท มีรายได้หมุนเวียนปีละ 3พัน -5 พันล้านบาท การเลือกบริโภคส้มปลอดสารพิษเป็นการลดการใช้สารเคมี ช่วยเหลือเกษตรกร และร่วมสร้างความตระหนักในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
 
, อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ /