ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมยื่นฟ้องนายพิสิษฐ์ ณ พัทลุงที่ให้ข่าวเรื่องการรับเงินเดือน 2 แสนบาท ขณะที่คู่กรณียืนยันมีข้อมูล และให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

  
     นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยถึงกรณีที่ถูก นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชในพระบรมราชินูปถัมป์กล่าวหาว่าได้รับเงินเดือนจากการบริหารงานโครงการเชียงใหม่ในท์ซาฟารีเดือนละ 2 แสนบาท ว่าเรื่องดังกล่าวตนได้รับความเสียหายและเบื้องต้นได้ให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้องแล้วเพื่อขอความเป็นธรรมจากสังคม ทั้งนี้ยืนยันว่าตลอดระยะที่ผ่านมาไม่เคยรับเงินเดือนจากการบริหารโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งนี้จะฟ้องร้องเฉพาะนายพิสิษฐ์คนเดียวที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยจะไม่ฟ้องสื่อมวลชนที่เสนอข่าวเพราะได้ทำหน้าที่เสนอข่าวตามหน้าที่ ยืนยันไม่ต้องการให้ขอโทษ แต่ต้องการให้ชี้แจงแก่สาธารณะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันนายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง คู่กรณีซึ่งได้มาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่พอดีได้แถลงข่าวตอบโต้ที่ร้านอาหารเรือนกาแล จังหวัดเชียงใหม่ โดยยืนยันว่าตนมีข้อมูลเป็นสลิปเงินเดือน CEO เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ยืนยันการจ่ายเดือนละ 2 แสนบาทโดยไม่ระบุชื่อ รวมทั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งหากนายปลอดประสพจะฟ้องร้องก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากตนเห็นว่าเงินที่นำไปลงทุนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเกือบ 2 พันล้านบาทนั้นมาจากภาษีของประชาชน ดังนั้นประชาชนควรมีสิทธิ์ทราบว่าเงินถูกใช้ไปในการใด ทั้งนี้ยืนยันว่าจากการประเมินเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่น่าจะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และอาหารสัตว์ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาหารและการดูแลสัตว์ ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาวงจรซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ขององค์การสวนสัตว์ที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปีซึ่งหากให้องค์การสวนสัตว์ดำเนินการจะสูญเสียงบประมาณน้อยกว่านี้มาก ทั้งนี้ยืนยันว่านายปลอดประสพกำลังหลงประเด็นเพราะคนที่มาเชียงใหม่มาเพราะหลงใหลในวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ใช่มาเพราะสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ
 
, อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่