ธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนนำสิ่งของร่วมบริจาคเพื่อเป็นรางวัลในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ปลายปีนี้

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันปันน้ำใจช่วยกาชาด 49 ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปเป็นของขวัญ รางวัลในงานกาชาดและงานฤดูหนาวประจำปี 2548 จังหวัดเชียงใหม่ มีสโมสร สมาคม ห้างร้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และอำเภอต่าง ๆ นำสิ่งของมาบริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อจะนำไปเป็นรางวัล จัดหารายได้เพื่อใช้ในการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำสิ่งของไปบริจาคจำนวนมาก นางอรนัดดา ตันติพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปีนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้ง เช่นภัยหนาว อุทกภัย ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่าล้านบาทในการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบภัย สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมเป็นรางวัลในงานกาชาดและงานฤดูหนาวประจำปี 2548 ยังคงติดต่อขอบริจาคได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้างโรงเรียนยุพราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้ โดยสิ่งของทั้งหมดจะนำไปเป็นรางวัลในงานซึ่งจัดระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2548 -13 มกราคม 2549 ที่สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่