รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุครูที่ไปชุมนุมประท้วงโดยเกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กต้องรับผิดชอบทางวินัย อีกทั้งยืนยันจะไม่เปลี่ยนแปลงการประเมินวิทยฐานะครูเด็ดขาดเพราะเป็นการขัดต่อกฎหมาย

  
     นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรณีที่ครูได้ไปชุมนุมประท้วงที่กรุงเทพมหานครว่า การชุมนุมเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่พึงกระทำได้ แต่หากมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนถือเป็นการบกพร่องในหน้าที่ซึ่งต้องมีการดำเนินการทางวินัย โดยสำนักงานเขตการศึกษาในพื้นที่ต้องรับผิดชอบ หากมีการปล่อยให้หยุดการเรียนการสอนและสร้างปัญหาแก่เด็ก สำหรับกรณีไปครูไปชุมนุมร่วมกับกลุ่มของนายสนธิ ลิ้มทองกูลนั้น คงไม่มีผลในทางที่ดี อาจจะมีคนเพิ่มมากขึ้น แต่ครูก็ขาดความชอบธรรมและไม่มีเหตุผลที่จะชี้แจงต่อสังคมถึงการร่วมชุมนุมเพราะจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของครูเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงกรณีที่ครูได้ออกมาเรียกร้องเรื่องการประเมินวิทยฐานะอาจารย์ 2 ระดับ 7 เพื่อให้ได้เงินค่าตำแหน่งนั้น เรื่องดังกล่าว มีคณะกรรมการ กคส.เป็นฝ่ายพิจารณาประเมิน ตามกฎหมายแล้ววิทยฐานะต้องผ่านการประเมินเท่านั้น และยืนยันว่าจะไม่มีการยอมให้วิทยฐานะโดยการกดดันจากผู้ชุมนุม เพราะจะเกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศค รู และวิชาชีพครูอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ที่มีจิตวิญญาณของครูที่แท้จริงน่าจะทราบดี
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่