กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวส้มอินทรีย์ปลอดสารพิษ พันธ์น้ำผึ้งฟ้าในงานเทศกาลส้มไร้สารพิษ ชุบชีวิตเกษตรกรไทย ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด

  
     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ส้มอินทรีย์วิถีไทยเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลส้มไร้สารพิษชุบชีวิตเกษตรกรไทย ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2548 โดยมีนายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานดังกล่าวได้เปิดตัวส้มปลอดสารพิษพันธุ์น้ำผึ้งฟ้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมจากพันธุ์สายน้ำผึ้ง ผ่านกระบวนการปลูก ดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษและยาฆ่าแมลง มีรสหวาน หอม อร่อย ชานนุ่ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ขายในราคากิโลกรัมละ 20 บาทเท่านั้น นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกส้ม 91,220 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกส้ม 3,960 คน ให้ผลผลิตปีละประมาณ 287,000 ตัน มีรายได้เข้าจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่