นักท่องเที่ยวยังแห่เที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-6 องศาเซลเซียส

  
     จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายอย่างเต็มที่ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่นดอยอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดอยสุเทพ น้ำพุร้อนสันกำแพง สวนสัตว์เชียงใหม่ แน่นขนัดด้วยนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม บ้านถวาย อำเภอหางดง ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง ตลาดวโรรส มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ มีการกำหนดจองล่วงระยะยาวถึงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง ในวันที่ 12-13 ธ.ค. กับมีลมแรงในระยะต่อไป อุณหภูมิจะลดลง 2-6 องศาเซลเซียส อากาศในภาคเหนือค่อนข้างหนาวบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกในตอนเช้า มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวเมื่อมวลอากาศเย็นปะทะกับความชื้นที่มีสะสมอยู่ก่อนแล้ว ในช่วงวันที่ 12-18 ธ.ค. อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศา ทำให้มีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนระยะปลายสัปดาห์นี้ ระยะนี้เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน นอกจากนี้ควรระวังความเสียหายของพืชผล ทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชผักและไม้ดอก รวมทั้งควรคลุมบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุสีเข้มด้วย
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่