สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

  
    อธิการบดีสถานบันการพลศึกษา เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งเพื่อการควบคุมและลดน้ำหนัก รวมทั้งการวัดและสร้างสมรรถภาพร่างกาย
ภายในอาคารดังกล่าวประกอบด้วยห้องออกกำลังกายแบบแอโรบิก ห้องอบซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ห้องออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ ซึ่งทุกห้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริหารร่างกายได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี สามารถนำไปสู่การพัฒนาสรรถภาพทางกาย ฟื้นฟูระบบการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งทำให้มีรูปร่างสัดส่วนสวยงาม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โทรศัพท์และโทรสาร 0-5321-3269
 
28 กรกฎาคม 2551 , 18:19 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่