เหลือเวลาอีก 7 วัน ในการส่งประกวดตั้งชื่อ และเรียงความลูกเสือโคร่งขาว

  
     เหลือเวลาอีกเพียง 7 วันจะสิ้นสุดการรับผลงานประกวดตั้งชื่อและเรียงความลูกเสือโคร่งขาว ทายาททูตสันถวไมตรีไทย-จีน ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ดร.อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีกเพียง 7 วันเท่านั้นจะสิ้นสุดระยะเวลาการส่งผลงาน เพื่อประกวดตั้งชื่อ และการประกวดเรียงความ ลูกเสือโคร่งขาว ทายาททูตสันถวไมตรีจากจีน โดยจะสิ้นสุดระยะเวลารับผลงานในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ผลงานทั้งหมดจะส่งให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดในวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ขณะนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก
ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจที่ยังไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถส่งผลงานการตั้งชื่อลูกเสือโคร่งขาวทั้ง 3 ชื่อ คือเพศเมีย 1 ชื่อ เพศผู้ 2 ชื่อ พร้อมคำอธิบายเหตุผลของการตั้งชื่อ เพื่อชิงรางวัล แพ็คเก็จทัวร์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมที่พัก จำนวน 2 ท่าน พร้อมเงินสด 10,000.-บาท สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถส่งผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ลูกเสือขาวที่น่าประทับใจ” เพื่อชิงรางวัล ชนะเลิศ 5,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 3,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 1,000.-บาท และ ตุ๊กตาเสือขาวอีก 10 รางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ 053-999000 ต่อ 1064 หรือ 02-5954390 และ ที่ WWW.chiangmainightsafari.com
 
30 กรกฎาคม 2551 , 14:10 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่