ปปส ประชุมหามาตรการร่วมกับผู้นำท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคเหนือเพื่อป้องกันการปลูกฝิ่นซ้ำซาก

  
     ปปส.ภาค 5 ประชุมหามาตรการร่วมกับผู้นำท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคเหนือเพื่อป้องกันการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้
นายจรรยา สระมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ผู้นำระดับท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดการสัมมนาดังกล่าวเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก โดยมีผู้นำท้องถิ่นจากอำเภออมก๋อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก ร่วมสัมมนา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นซ้ำซากคือที่อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่รวมเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ แต่จากการปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทำให้พื้นที่ปลูกลดลง อย่างไรก็ตามเกรงว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังสั่งซื้อสูงจึงต้องวางมาตรการร่วมกันป้องกัน
สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดนั้นพื้นที่น่าเป็นห่วงคืออำเภอเชียงดาวและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ติดแม่น้ำโขง เนื่องจากเป็นเส้นทางธรรมชาติ ป่าเขา ขบวนการค้ายาเสพติดสามารถเล็ดลอดได้ง่าย ขณะที่ด่านต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมกว่า ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารร่วมทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งแม้จะพบว่าสามารถจับกุมยาเสพติดได้ล็อตใหญ่ ๆ ก็เพราะเจ้าหน้าที่บูรณาการทำงาน โดยประเมินเบื้องต้นไว้ว่ามีคำสั่งซื้อยาบ้าจากพื้นที่ส่วนในเดือนละประมาณ 2-3 ล้านเม็ด
 
30 กรกฎาคม 2551 , 14:12 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่