ผู้อำนวยการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียืนยันไม่ถอนฟ้องนายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง กรณีกล่าวหารับเงินจากการบริหารโครงการ ระบุจะทำเรื่องดังกล่าวให้เป็นบรรทัดฐานของสังคม

  
     นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวถึงกรณีการฟ้องร้องนายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชในพระบรมราชินูปถัมป์ เพราะถูกกล่าวหาว่ารับเงินรายได้เดือนละ 2 แสนบาทในการดำเนินการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ว่า จะไม่ถอนแจ้งความเพราะได้ให้โอกาสในพิสิษฐ์มาขอโทษแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ อีกทั้งหลักฐานที่นายพิสิษฐ์นำไปกล่าวอ้างก็เป็นหลักฐานเท็จทั้งสิ้น อีกทั้งนายพิสิษฐ์เคยกล่าวหาว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซื้อสัตว์ไม่มีคุณภาพเข้าสวนสัตว์ ทั้งนี้ตนมีหลักฐานยืนยันว่ามีสัตว์จำนวนหนึ่งซื้อจากแหล่งซื้อที่มีที่อยู่เลขที่เดียวกับนายพิสิษฐ์ด้วย โดยกล่าวว่าสวนอาหารเดรัจฉานของนายพิสิษฐ์นั้นมีที่เพียง 200 ตารางวา แต่มีสัตว์กว่า 180 ตัว สถานที่ดังกล่าวถือเป็นการทรมานสัตว์อย่างแท้จริง จึงจะทำเรื่องดังกล่าวให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไป นายปลอดประสพยังกล่าวด้วยว่า กรณีที่ภาคีองค์กรต่าง ๆ จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนั้นก็ไม่ขัดข้อง หากทำไปเพื่อสังคม ตนพร้อมจะชี้แจง และที่ผ่านมาไม่ได้ให้ข้อมูลองค์กรภาคีเหล่านั้นเพราะไม่ทราบเจตนา ว่าทำเพื่อสังคมจริงหรือไม่ ทั้งนี้ยืนยันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่ได้ทรมานสัตว์ โดยได้จัดที่ให้ 1,600 ตารางเมตรต่อสัตว์ 1 ตัว กว้างกว่าสวนสัตว์ในปัจจุบัน ส่วนเรื่องการเตรียมจัดทำอุทยานช้างนั้นก็ได้จัดสถานที่ไว้อย่างพอเพียงกว่าพันไร่ และจะไม่ทำลายวิถีชีวิตช้าง การทำอุทยานช้างเพื่อแก้ปัญหาต้นน้ำแม่สา ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะเปิดขายบัตรเข้าชมนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ชาวต่างชาติราคา 500 บาท คนไทยราคา 250 บาท เด็กครึ่งราคา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสุเทพ ตำบลหนองควาย ตำบลหางดงเข้าชมฟรีปีละครั้งและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดไป
 
, อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่