ลูกอูฐสองโหนกตัวแรกของประเทศไทยที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกอูฐสองโหนกตัวแรกของประเทศไทย
นายสัตวแพทย์ชาตรี คูหเทพารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ทีมสัตวแพทย์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์อูฐสองโหนกสัตว์ป่าหายากซึ่ง สมาคมสัตววิทยาแห่งกรุงลอนดอนได้จัดไว้ใน10 อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ต้องอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน ในปี 2550 ลูกอูฐสองโหนกได้ชื่อว่าน้องสายน้ำ เกิดจากแม่สายฝนวัย 12 ปีและพ่อสายฟ้าวัย 9 ปี เป็นลูกอูฐสองโหนกตัวแรกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนับเป็นลูกอูฐสองโหนกตัวแรกที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ด้วยน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานตั้งแต่แรกคลอด อย่างไรก็ตามทีมสัตวแพทย์ได้ช่วยลูกอูฐคลอดจากท้องแม่ได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้ได้นำมาดูแลไว้ที่สถานพยาบาลสัตว์แรกเกิดในโรงพยาบาลสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขณะนี้น้ำหนักได้เพิ่มสูงถึง 52.4 กิโลกรัมในระยะเวลาอันรวดเร็ว และต้องใช้เวลาอนุบาลประมาณ 1 ปีจึงจะปล่อยเข้าฝูงได้
ความสำเร็จในการเพาะพันธุ์น้องสายน้ำ ลูกอูฐสองโหนกตัวแรกของประเทศไทย สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับทีมสัตวแพทย์เป็นอย่างมาก โดยแม่อูฐจะสามารถกำเนิดลูกได้อีกครั้งหลังจากนี้สองปี
 
31 กรกฎาคม 2551 , 10:36 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่