เยาวชนเชียงใหม่เป็นกามโรคสูงเป็นอันดับหนึ่ง แตกต่างจากในอดีตที่จะพบมากในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

  
     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุ พบกลุ่มเยาวชนเชียงใหม่เป็นกามโรคสูงเป็นอันดับหนึ่ง แตกต่างจากในอดีตที่จะพบมากในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบันว่า ในอดีตที่ผ่านมาโรคกามโรคมักจะเป็นในกลุ่มคนชั้นกลาง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน แต่ปัจจุบันพบว่ากลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าคลินิกเพื่อตรวจกามโรคมากที่สุด ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเด็กวัยรุ่นมักนิยมอยู่เป็นคู่ระหว่างศึกษา เช่าหอพักอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยา จากความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ทำให้ไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้พบเชื้อกามโรคมากในกลุ่มเยาวชน ซึ่งกามโรคนั้นเป็นโรคบ่งชี้ของโรคเอดส์ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วย
สาเหตุของกามโรคส่วนใหญ่มาจากโรคหนองในและซิฟิลิส กามโรคเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากผู้ป่วยมักจะปิดบังอาการของโรค ทำให้อาการเจ็บป่วยมีมากขึ้นและยังทำให้โรคแพร่ระบาดไปยังคนอื่นๆอีกด้วย การที่ประชาชนหาซื้อยากินเองเป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ทางที่ดีเมื่อเกิดอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน
 
31 กรกฎาคม 2551 , 10:36 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่