เตือนผู้ป่วยเอดส์ควรรับยาต้านอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยในตนเอง มิฉะนั้นอาจทำให้เชื้อเอดส์ดื้อยา

  
     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนผู้ป่วยเอดส์ควรรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้เชื้อเอดส์ดื้อยาซึ่งจะยากต่อการรักษา
นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเตือนผู้ป่วยเอดส์ว่า เมื่อผู้ป่วยเอดส์รู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคเอดส์ควรแสดงตนเข้ารับยาต้านไวรัส ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ในพื้นที่ เมื่อรับยาไปแล้วควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีวินัยในตนเอง มิฉะนั้นจะทำให้เชื้อเอดส์ดื้อยา ซึ่งจะต้องเพิ่มตัวยาที่แรงขึ้น ราคาแพงขึ้น เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และหากโชคร้ายเชื้ออาจดื้อยาจนกระทั่งยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่สามารถจัดกาเชื้อได้ ซึ่งจะตกในสภาวะอันตราย
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า มีหลายรายที่เคยรับยาต้านไวรัสระดับอ่อนไปถึงระดับประสิทธิภาพสูง จนกระทั่งเชื้อดื้อยาแล้ว แพทย์ต้องปรับให้กลับไปรับยาต้านไวรัสระดับอ่อนได้อีก ทั้งนี้อยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์
 
1 สิงหาคม 2551 , 16:02 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่